<h3>Projekti Srpskog Livačkog Društva</h3>
<p><span>Srpsko livačko društvo učestvuje u različitim projektima iz oblasti livarstva</span></p> <h3>Unapređenje livačke tehnologije</h3>
<p>Povezivanjem eksperata iz zemlje i regiona sa privrednim subjektima unaprečujemo livačke tehnologije</p> <h3>Podizanje produktivnosti i konkurentske sposobnosti</h3>
<p>Ubrzavanje rasta domaće privrede i stvaranje osnova za veću zaposlenost i podizanje životnog standarda</p> <h3> </h3>

E! 6735-ESPAL

ESPAL je međunarodni Eureka projekat (www.eurekanetwork.org/project/-/id/6735) koji se ostvaruje u saradnji Srbije, Slovenije i Italije. Realizatori projekta su Faculty of Technology and Metallurgy,University of Belgrade (TMF) i Eling Co.,Loznica,Serbia. Rukovodilac projekta je prof.Dr Srđan Marković(TMF).

Osnovni cilj projekta je istražiti efekte primene elektromagnetnog polja kod polu-konti livenja (Direct Chill Casting) trupaca od Al-legura kako sa aspekta poboljšanja njihovih fizičko-mehaničkih svojstava tako i zbog mogućnosti skraćenja postupka homogenizacionog zarenja trupaca, pre njihovog daljeg procesiranja,a u cilju postizanja energetskih ušteda.