<h3>Projekti Srpskog Livačkog Društva</h3>
<p><span>Srpsko livačko društvo učestvuje u različitim projektima iz oblasti livarstva</span></p> <h3>Unapređenje livačke tehnologije</h3>
<p>Povezivanjem eksperata iz zemlje i regiona sa privrednim subjektima unaprečujemo livačke tehnologije</p> <h3>Podizanje produktivnosti i konkurentske sposobnosti</h3>
<p>Ubrzavanje rasta domaće privrede i stvaranje osnova za veću zaposlenost i podizanje životnog standarda</p> <h3> </h3>

Članovi projektnog tima

Srbija

M.Sc Marko Stakić

Dr Srecko Manasijević (Lola Institut,Beograd)

B.Sc.Zorica Milošević,(Nissal,Niš)

Dr Tamara Radetić (TMF)

Dr Milorad Zrilić (TMF)

Dr Vencislav Grabulov (IMS,Beograd)

M.Sc.Nenad Korolija(ETF,Beograd)

B.Sc.Radomir Radiša (Lola Institut,Beograd)

Slovenija

prof.Dr Primož Mrvar (Univezitet Ljubljana) Co.,Brescia)

prof.Dr Joze Medved (Univezitet Ljubljana)

Dr Peter Cvahte (Impol Co.Sl.Bistrica)

Italija

Dr Mauro Cibaldi (Deral Co.,Brescia)