<h3>Projekti Srpskog Livačkog Društva</h3>
<p><span>Srpsko livačko društvo učestvuje u različitim projektima iz oblasti livarstva</span></p> <h3>Unapređenje livačke tehnologije</h3>
<p>Povezivanjem eksperata iz zemlje i regiona sa privrednim subjektima unaprečujemo livačke tehnologije</p> <h3>Podizanje produktivnosti i konkurentske sposobnosti</h3>
<p>Ubrzavanje rasta domaće privrede i stvaranje osnova za veću zaposlenost i podizanje životnog standarda</p> <h3> </h3>

Primeri

Ilustracije radi neki primeri ovih istra�ivanja za leguru EN AW 6060 dati su na slikama 1-5.

sl1

sl.1. SEM mikrografije u modalitetu odbijenih elektrona iz središnjeg dela trupca. Sekundarne faze na Al-Si-Fe bazi formiraju mrežu duž granica zrna.

(a) DC+H (b) 60 A (c) 100A      

 

sl2

 

sl.2.SEM mikrografije u modalitetu odbijenih elektrona iz središnjeg dela trupca. Sekundarne faze na Al-Si-Fe bazi formiraju mrežu koja ocrtava granice zrna. U regionima označenim zvezdicom faze su odsutne i indiciraju prisustvo velikih zrna (floating grains).

Strelice pokazuju prisustvo mikrošupljina: (a) DC+H (b) 60 A (c) 100 A. 

sl3

sl.3. SEM mikrografije dominantnih morfologija u različitim uzorcima u središnjem regionu. (a) DC+H; (b) 60 A; (c) 100 A

 

sl4

sl.4. Vel.zrna-(a) Poprečni presek od površine uzorka (desni kraj) ka unutrašnjosti za uzorak 100 A. Označeni regioni su prikazani u (b-d).

 

sl5 sl5.1 sl5.2 sl5.3

sl.5. Odnos srednjih vrednosti mehaničkih svojstava uzoraka (E1-60A,E2-100A,E3-DCH)

Shema LFEC postupka data je na slikama 6 i 7,a originalno tehnološko rešenje ovog postupka firme ELING dosada je sa uspehom izvedeno u sledećim firmama:

NISSAL-Niš (Srbija),BRAMS-Požarevac(Srbija),11MART-Srebrenica(R.Srpska),IMPOL-Sl.Bistrica(Slovenia),DERAL-Brescia(Italija). Primer iz livnice Impol-a dat je na sl.8.

 

sl6

sl.6. Scheme of LFEC process type ELING LP-05

1. Furnace

2. Degassing unit

3. Filter

4. Modifier

5. Casting plate

6. Energy unit with a control management system

 

sl7

 sl.7. Casting plate with an electromagnetic field 

sl8

 sl.8. Livnica IMPOL:a-gasna peć za topljenje, b-komande peći, c-izlivni kanal,d-mašina za rafinaciju rastopa, e-modifikator, f-degazator, g-filterbox, h- sistem za grejanje hranitelja, i-livna ploča, j-hranitelji (Hot-Top), j-radna platforma(noseća konstrukcija), l-mlaznice za održavanje temp. liva iz peći