<h3>Projekti Srpskog Livačkog Društva</h3>
<p><span>Srpsko livačko društvo učestvuje u različitim projektima iz oblasti livarstva</span></p> <h3>Unapređenje livačke tehnologije</h3>
<p>Povezivanjem eksperata iz zemlje i regiona sa privrednim subjektima unaprečujemo livačke tehnologije</p> <h3>Podizanje produktivnosti i konkurentske sposobnosti</h3>
<p>Ubrzavanje rasta domaće privrede i stvaranje osnova za veću zaposlenost i podizanje životnog standarda</p> <h3> </h3>

Rezultati

Rezultati rada na ovom projektu van gorenavedenih izveštaja prezentirani su i na sledeći način: 

Konferencije-radovi

  •  S.Markovic, M.Cibaldi, M.Stakic, S.Manasijevic, R.Radisa:

“Efect of use of low-frequency electromagnetic field on the production and properties of direct chill cast 6060 aluminum alloy”

52nd  international foundry conference Portoroz 2012, Proceedings, p.56-57. Portoroz, Slovenia ,Sept.11-14, 2012. (www.drustvo-livarjev.si). 

Rad sa konferencije možete preuzeti ovde.

 

  • S.Marković, N. Korolija, S.Manasijević,

"Simulation of crack formation in aluminum billets resulting from direct chill electromagnetic casting"

13th International Foundrymen Conference, PROCEEDINGS BOOK, ISBN 978-953-7082-16-1, pp. 239–250, Opatija, Croatia, May 16–17th, 2013, (http://www.simet.hr/~foundry/)

Rad sa konferencije možete preuzeti ovde.

 

  • S. Markovic, N. Korolija, E. Romhanji, S. Manasijevic, M. Stakic,

"Simulating Formation of Cracks   During Cooling Aluminium Alloy Billets in a Direct Chill Electromagnetic Casting Process"

1st MME SEE, May 23-25,2013, Belgrade, Serbia (www.mme-see.org), Proceedings&Book ofAbstracts, p.121.

Rad sa konferencije možete preuzeti ovde.

  • S.Manasijević, S Marković, M Stakić, R.Radiša,

"Effect of low frequency magnetic field on microstuctures and mechanical properties of casting 6060 aluminium alloy"

43rd International octobar conference on Mining and Metallurgy, ProceedingsISBN978-86-80987-87-3,pp.661-664,

http://www.ioc.tf.bor.ac.rs/index.php/Final-programme-2011/Program/conf-proceedings-papers.

Rad sa konferencije možete preuzeti ovde.

Sajmovi

9th World Trade Fair&Conference,Messe Duseldorf (www.aluminium-messe.com/online)

web

Projekti srpskog livačkog društva

i u:

časopisi

  • S. Markovic, M. Stakic, S. Manasijevic, Z. Kamberovic, R. Radisa, M. Korac, Examination of the Microstructure and Properties of Low-Frequency Electromagnetic Casting 6060 Aluminum Alloy Billets and Bars,’Practical Metalography,Vol 2012/12,p.736-755  (www.practical-metalography.com/PM 110185)

Rad možete preuzeti ovde.

  • S. Marković, M. Cibaldi, M. Stakić, S. Manasijević, R. Radiša; Uticaj niskofrekfentnog elektromagnetnog polja na mikrostrukturu i mehaničke karakteristike kod polukonti livenja  aluminijumske legure 6060, LIVARSTVO ISSN 0456-293, 51 (2012) 4–19, ( http://www.sld-sfs.rs/index.php?op=docs&id=268&lang=rs)

 

Magistarski rad

  • M.Stakić,TMF-Univ.u Beogradu,2012.

 Iz dosadašnjih istraživanja može se zaključiti sledeće:

  • primenom elektromagnetnog polja kod polukonti livenja trupaca od Al-legura,zahvaljujući dejstvu Lorentz-ove sile obezbeđeno je bolje mešanje rastopa uz istovremeno ’’meki kontakt’’ rastopa sa kalupom odnosno kristalizatorom u kome se odvija očvršćavanje.Time se postiže finija sitnozrna struktura,bez primesa i nečistoća kao i glatka spoljna površina trupaca.To omogućava lakše  dalje procesiranje trupaca ekstruzijom i vučenjem uz postizanje boljih mehaničkih svojstava krajnih proizvoda (šipke,profili i dr.),
  • primena LFEC postupka zajedno sa homogenizacionim žarenjem daje najbolje rezultate u svakom pogledu,ali je i najskuplja-utrošena energija,vreme,ljudski rad
  • ispitivanja strukturno-mehaničkih , radiografskih i svojstava zavarljivosti trupaca i šipki   od legura EN AW 6060 i EN AW 7075 dobijenih livenjem po LFEC (low frequency electromagnetic casting)postupku bez homogenizacionog žarenja ne zaostaju značajno za onima sa homogenizacionim žarenjem. Ovo ukazuje na mogućnost skraćenja dugotrajnog i skupog procesa homogenizacionog žarenja,što bi trebalo da bude predmet daljih istraživanja u ovoj oblasti