SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO - Kontakt podaci
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

Kontakt podaci

Srpsko Livačko Društvo - SLD

(Serbian Foundrymen’s Society)

strukovno udruženje za unapređenje Livarstva

 

Adresa: TMF, Karnegijeva 4,11120 Beograd

tel/fax: 011 3370 502, 3303 677

mob: 063 8655 993

e-mail: srdjan@tmf.bg.ac.rs, sld@tmf.bg.ac.rs

 

matični broj: 17729527

Šifra delatnosti: 91120

PIB : 105606202

tek.račun: 170-0030006031000-80

dev.račun: 30006031001